PL (+48) 661 490 661
NL (+31) 685 289 555
CODZIENNE PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE
Polska - Niemcy - Belgia - Holandia
KUP BILET ONLINE 5% TANIEJ

Oferta

Serdecznie witamy na stronie internetowej TANIBUS.eu!

Świadczymy usługi przewozów międzynarodowych i krajowych. Zajmujemy się transportem między Polską, Niemcami, Holandią oraz Belgią.

Co zapewniamy w podróży busami do Belgii, Holandii i Niemiec ? Odbieramy i zawozimy Pasażerów z adresu pod adres. Ręczymy za miłą, przyjazną i sympatyczną atmosferę, komfortowe warunki – połączenie samochodu osobowego z nowoczesną technologią, a także stały nadzór serwisu assistance wraz z ubezpieczeniem każdego Klienta.

Spośród innych przewoźników z Podkarpacia i Małopolski oferujących przejazdy busami do Polski z Niemiec oraz krajów tzw. Beneluxu wyróżniamy się atrakcyjnymi i korzystnymi cenami, punktualnością, elastycznością oraz wyważonym czasem podróży. Uwzględniamy preferencje Klientów w kwestii przejazdu od drzwi do drzwi (Door to Door), muzyki w aucie czy dostępności sieci Wi-Fi.

TaniBus.eu i Hoper łączą siły! Dzięki temu na hoper.pl możesz w prosty sposób wyszukiwać połączenia i rezerwować podróż online. Ponadto wpisując kod HOPER-TANIBUS podczas rezerwacji przejazdu na stronie hoper.pl otrzymasz 5% rabatu oraz gwarancję zwrotu pełnej ceny biletu w przypadku, gdy zrezygnujesz z podróży nawet do 3 dni przed przejazdem (więcej informacji w regulaminie). Promocja ważna tylko dla przewozów międzynarodowych do 31 lipca 2019 r. Pełną charakterystykę naszej usługi znajdziesz w Regulaminie.
oferta

Trasy jakie wykonujemy

Nasi Klienci mogą liczyć na komfortowy przewóz międzynarodowy. Na poniższej grafice przedstawiamy schemat naszych przejazdów. Kursujemy na trasie Polska - Niemcy - Belgia - Holandia. Szczegółowy obszar świadczonej usługi można znaleźć na hoper.pl/przewozy-miedzynarodowe
Wyjazd z Polski odbywa się codziennie w godzinach popołudniowych – ok. 16:00-17:00. Powrót do kraju następuje każdego dnia o podobnym czasie. Staramy się podchodzić indywidualnie do każdego Klienta.
Trasy jakie obsługujemy

Nasze busy

Promocje

Kiedy możesz uzyskać 5% rabatu?

Kupując bilety online na stronie www.hoper.pl i wpisując kod rabatowy HOPER-TANIBUS. Dodatkowo otrzymasz gwarancję zwrotu pełnej ceny biletu w przypadku, gdy zrezygnujesz z podróży nawet do 3 dni przed przejazdem (więcej informacji w regulaminie). Promocja ważna tylko dla przewozów międzynarodowych do 31 lipca 2019 r.

Korzystając z karty stałego klienta otrzymujesz 5 przejazd GRATIS !
Korzystając z karty VIP otrzymujesz 10€ lub 40zł rabatu. Karta VIP przysługuje naszym stałym klientom i będzie wydawana po wykorzystaniu gratisowego przejazdu.
UWAGA ! POWYŻSZE PROMOCJE NIE OBOWIĄZUJĄ W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA OD 15.12 DO 24.12 NA TRASIE HOLANDIA-POLSKA.

Cennik

Teraz czekają na Ciebie jeszcze bardziej atrakcyjne ceny biletów, zależnie od terminu rezerwacji.

Przewóz osób

Podkarpacie
Kurs w obie strony
Niemcy
od 65 € lub od 270 zł
Holandia
od 70 € lub od 290 zł
Belgia
od 75 € lub od 310 zł
Małopolska
Kurs w obie strony
Niemcy
od 65 € lub od 270 zł
Holandia
od 65 € lub od 270 zł
Belgia
od 70 € lub od 290 zł
Śląsk
Opolskie
Dolnośląskie
Kurs w obie strony
Niemcy
od 60 € lub od 250 zł
Holandia
od 60 € lub od 250 zł
Belgia
od 65 € lub od 270 zł

Sprawdź cenę i zamów przejazd na hoper.pl. Wpisując kod HOPER-TANIBUS otrzymasz 5% rabatu

Przewóz paczek

Wszystkie województwa
Kurs w obie strony
Wszystkie trasy
od 30 € lub od 130 zł

Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB
 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki przewozu osób.
 2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Przewoźnik – przedsiębiorstwo transportowe HOPER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałówka 41, 37-550 Radymno, NIP 7922305332 REGON 38236248300000, świadczące usługi międzynarodowego przewozu osób lub krajowego okazjonalnego przewozu osób, wykonujące przewóz w oparciu o stosowną licencję oraz spełniające wszelkie inne wymogi wynikające z przepisów prawa,
  2. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu Przewoźnika na podstawie Ceny Biletu;
  3. Hoper – marka używana przez Przewoźnika do świadczenia usługi przewozu;
  4. Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do pojazdu.
 3. W momencie zakupu biletu Pasażer zawiera umowę przewozu i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Przewóz Pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień bilet.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedaż biletów prowadzona jest za pośrednictwem serwisów internetowych lub telefo-nicznie pod numerami: +48 661 490 661, +48 690 979 960, +31 685 289 555 lub innymi numerami telefonów podanymi do wiadomości pasażerów oraz przez aplikację mobilną i stacjonarne punkty sprzedaży. Po zamknięciu listy rezerwacyjnej Przewoźnik skontaktuje się z Pasażerem w celu potwierdzenia dokładnej godziny odjazdu.
 2. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego do przejazdu, a także winien okazać go na prośbę kierowcy.
 3. W przypadku przedwczesnego odjazdu, odstąpienia przez Pasażera od umowy przewozu z powodu awarii pojazdu lub odwołania przejazdu, a także innych okoliczności występują-cych po stronie Przewoźnika, Pasażer posiadający ważny bilet po złożeniu reklamacji na adres: kontakt@tanibus.eu i jej pozytywnym rozpatrzeniu otrzyma pełny zwrot należności za zakupiony bilet.
 4. W przypadku odstąpienia Pasażera od umowy przewozu z przyczyn niewystępujących po stronie Przewoźnika, do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na kurs należy dokonać zwrotu biletu z pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika. Wyjątkowo, w przypadku gdy Strona Internetowa Przewoźnika jest niedo-stępna z przyczyn technicznych, Pasażer może zgłosić dyspozycję zwrotu Biletu Elektro-nicznego zakupionego na Stronie Internetowej Przewoźnika poprzez linię telefoniczną udostępnioną przez Przewoźnika pod numerem: +48 661 490 661, +48 690 979 960. Wysokość potrącenia uzależniona jest od terminu zwrotu i typu przejazdu:
  1. Przejazdy krajowe:
   1. Zwrot wykonany ponad 14 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 10% wartości biletu brutto
   2. Zwrot wykonany w terminie przekraczającym 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 50% wartości biletu brutto
   3. Zwrot wykonany w okresie do 7 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 90% wartości biletu brutto
  2. Przejazdy międzynarodowe:
   1. Zwrot wykonany ponad 3 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest w całości, bez potrącenia wartości biletu brutto
   2. Zwrot wykonany w okresie krótszym niż 3 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu wykonywany jest z potrąceniem w wysokości 50% wartości biletu brutto
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przewozu po zamknięciu listy rezerwacyjnej należy wypełnić formularz wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu biletu (formularz dostępny pod adresem: tanibus.eu/formularz_odstapienia.pdf) i wysyłać wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu biletu na adres: Micha-łówka 41, 37-550 Radymno
 6. Zawrzeć umowę przewozu poprzez zakup Biletu może wyłącznie osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
PRZEWOŹNIK
 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego Bagażu w wyznaczone miej-sce.
 2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i je-go Bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźni-ka (przewozy „door to door” - „od drzwi do drzwi”) godziny wyjazdu i przyjazdu ustalone przez Przewoźnika po potwierdzeniu drogą telefoniczną, SMS oraz e-mail mogą ulec zmianie, w zależności od miejsc wsiadania i wysiadania pozostałych pasażerów oraz w za-leżności od sytuacji drogowej. Prezentowane czasy wyjazdu i przyjazdu są jedynie orien-tacyjne i mogą ulegać zmianie.
 3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
 4. Przewoźnik może powierzyć wykonanie całości lub części usługi przewozowej innym przewoźnikom. Przewoźnik może dokonać zmiany pojazdu służącego wykonaniu usługi przewozu.
 5. W sytuacjach wyjątkowych (np. utrudnienia w ruchu drogowym, remonty lub roboty bu-dowlane, niekorzystne warunki pogodowe itp.) Przewoźnik może zmienić miejsce doce-lowe Pasażera. W takim przypadku Przewoźnik jest zobowiązany do przewozu Pasażera w miejsce najbardziej dla niego dogodne, z uwzględnieniem jednak szczególnej sytuacji.
 6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu;
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  3. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
  4. zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub zdrowiu współpasażerów,
  5. w przypadku podróży międzynarodowych, nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
 7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu (odbioru lub końcowego) przez Pasażera.
PASAŻER
 1. Pasażer jest obowiązany posiadać wszelkie wymagane dokumenty niezbędne do odbycia podróży, w tym do przekroczenia granicy.
 2. Jeżeli Pasażer w momencie zakupu biletu wybrał opcję z ulgą, to jest zobowiązany do okazania kierowcy dokumentu, uprawniającego go do wybranej ulgi.
 3. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 (dziesięć) minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu;
 4. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
  1. przekazania Bagaży kierowcy, w celu właściwego ulokowania w pojeździe, poza jednym Bagażem pozwalającym na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem
  2. jeśli jednym z podróżnych jest dziecko, które zgodnie z prawem powinno podróżować w specjalnym foteliku, do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach.
   Po wcześniejszym uzgodnieniu, Przewoźnik może udostępnić na czas podróży fotelik dla dziecka o wadze od 9 do 36 kg. O potrzebie udostępnienia fotelika należy poinformować Przewoźnika niezwłocznie po zakupie biletu, telefonicznie pod numerami: +48 661 490 661, +48 690 979 960, +31 685 289 555 lub emailowo na adres kontakt@tanibus.eu. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu Pasażera podróżującego z dzieckiem wymagającym fotelika, jeśli fakt ten nie został zgłoszony Przewoźnikowi niezwłocznie po zakupie biletu.
  3. stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
  4. zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
  5. w przejazdach krajowych, o ile przepisy prawa, nie stanowią inaczej dzieci do 10 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku powyżej 10 lat mogą podróżować samodzielnie po wcześniejszym przekazaniu Przewoźnikowi ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ wypełnionej przez prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej. Wzór ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny na stronie tanibus.eu/załącznik_1.pdf).
  6. w przejazdach międzynarodowych, o ile przepisy prawa, nie stanowią inaczej dzieci do 13 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku powyżej 13 lat mogą podróżować samodzielnie po wcześniejszym przekazaniu Przewoźnikowi ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ wypełnionej przez prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej. Wzór ZGODY NA SAMODZIELNĄ PODRÓŻ OSOBY MAŁOLETNIEJ stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny na stronie tanibus.eu/załącznik_1.pdf).
 5. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisa-nych w niniejszym punkcie.
 6. Nieobecność Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedzia-le czasowym jest równoznaczna z rezygnacją z przejazdu.
 7. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholo-wych, jak również zażywania środków odurzających.
 8. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzed-nio czasu zakończenia przerwy i wsiąść do pojazdu przed upływem wyznaczonego cza-su.
 9. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśli-wych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, ja-kie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. W przypadku nieszczęśli-wego wypadku powodującego szkodę Pasażera, Pasażer celem uzyskania odszkodowa-nia winien zgłosić szkodę Przewoźnikowi.
 10. Pasażer ponosi odpowiedzialność za opóźnienie przewozu spowodowane jego zawinio-nym zachowaniem.
 11. Pasażer ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego Przewoź-nikowi lub innym pasażerom.
BAGAŻ
 1. W przejazdach krajowych za Bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymia-rach 75x50x30 cm oraz wadze nie większej niż 25 kg. Pasażer ma prawo do przewozu maksymalnie 3 sztuk Bagażu podręcznego:
  1. Bezpłatnie jednej sztuki Bagażu o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom,
  2. Bezpłatnie jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm,
  3. Za dodatkową opłatą uiszczaną podczas zakupu biletu jednej sztuki bagażu o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm (Nadbagaż).
 2. W przejazdach międzynarodowych za Bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm oraz wadze nie większej niż 25 kg. Pasażer ma prawo do prze-wozu Bagażu podręcznego:
  1. Bezpłatnie jednej sztuki Bagażu o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom,
  2. Bezpłatnie dwóch sztuk bagażu o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm,
  3. Za dodatkową opłatą uiszczaną podczas zakupu biletu bagażu o wadze do 25 kg i maksymalnych wymiarach 75x50x30 cm (Nadbagaż).
 3. Przewoźnik, decyduje o miejscu i sposobie przewożenia Bagażu, biorąc pod uwagę do-stępność miejsca oraz komfort i bezpieczeństwo podróży.
 4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania Bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określo-nych w niniejszym regulaminie.
 5. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy so-bie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwa-rzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych Pasażerów na niewygody.
 6. Za rzeczy, które Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 7. Przewoźnik odpowiada za przewożone przez Pasażera rzeczy, jeżeli Pasażer umieści je, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym, chyba że szkoda nie powstała z winy Prze-woźnika.
 8. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odręb-nych przepisów prawnych. Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt. Jedy-nie w wyjątkowych sytuacjach przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz zwierzęcia, po wcześniejszej konsultacji z przewoźnikiem (np. pies przewodnik).
 9. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość Ba-gażu nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 10. Ustala się, iż za przewożony bagaż ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zaj-mowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rze-czach osobistych odpowiedzialność ponosi Pasażer, chyba że szkoda wynikła z winy Przewoźnika.
 11. Przewoźnik oferuje przewóz rowerów tylko na wybranych trasach za dodatkową opłatą uiszczaną podczas zakupu biletu. Rowery są przewożone w specjalnym bagażniku do-stosowanym do przewozu rowerów lub, w przypadku przewozów międzynarodowych, w luku bagażowym, po uprzednim odmontowaniu przedniego koła przez pasażera.
UMOWA PRZEWOZU
 1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz. W przy-padku zamówienia ze sposobem zapłaty w pojeździe lub w przypadku skorzystania z Kar-ty stałego klienta uprawniającej do bezpłatnego przewozu umowa przewozu zostaje za-warta w momencie potwierdzenia zamówienia przez przewoźnika.
 2. W momencie zawarcia umowy Pasażer akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 3. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika, czyli przewóz osób i mienia „door to door” nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Plan jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie, w innych kanałach sprzedaży, w szczególności w serwisie hoper.pl, superpks.pl, e-podroznik.pl lub innych kanałów nale-żących do właściciela systemu E-PODROZNIK BILETY, spółki Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (nr KRS 0000493001).
 4. Prezentowany w serwisach hoper.pl, superpks.pl oraz e-podroznik.pl szkieletowy plan jazdy przedstawia czas dojazdu od ostatniego pasażera w mieście początkowym do pierwszego pasażera w mieście docelowym. Prezentowane czasy odjazdu/ dojazdu są jedynie orientacyjne i mogą ulegać zmianie. Do prezentowanego czasu należy doliczyć czas odbioru pozostałych pasażerów spod wskazanych przez nich adresów.
 5. Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
 6. Na Cenę Biletu składają się:
  1. Cena podstawowa – czyli opłata za przejazd od danej miejscowości do danej miejsco-wości na podstawowej trasie przewozu;
  2. opłata dojazdowa – czyli opłata wyliczona na podstawie konkretnych adresów odbioru i przywozu pasażera,
REKLAMACJE
 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kie-rować listownie na adres: Michałówka 41, 37-550 Radymno lub pocztą elektroniczną kon-takt@tanibus.eu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika;
  2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo Pasażera;
  3. załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu (Bilet) lub dane określone przez przewoźnika, pozwalające zidentyfikować zawartą umowę przewozu;
  4. uzasadnienie reklamacji;
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  6. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;
  7. podpis uprawnionego lub podróżnego - w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.
 3. Odpowiedzi na reklamację udziela się w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do przewoźni-ka, Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące Bagażu przewożonego w luku baga-żowym można składać w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej Bagaż. Je-żeli po wydaniu Bagażu ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zau-ważyć przy odbiorze, Przewoźnik ustala stan Bagażu na żądanie uprawnionego zgłoszo-ne niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia od-bioru przesyłki
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

 1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Adres

HOPER 1 Sp. z o.o.
Michałówka 41
37-550 Radymno

Telefon

PL (+48) 661 490 661
PL (+48) 690 979 960
NL (+31) 685 289 555

Email, Facebook

kontakt@tanibus.eu
fb.com/tanibus.eu

Wejdź na hoper.pl, gdzie możesz w prosty sposób wyszukiwać połączenia i rezerwować podróż. Ponadto jeśli zamawiając przez stronę hoper.pl wpiszesz kod HOPER-TANIBUS otrzymasz dodatkowo 5% rabatu oraz gwarancję zwrotu pełnej ceny biletu w przypadku, gdy zrezygnujesz z podróży nawet do 3 dni przed przejazdem (więcej informacji w regulaminie).

Promocja ważna tylko dla przewozów międzynarodowych do 31 lipca 2019 r.

Zgłoszenie rezerwacji

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin

Kup bilet online

TaniBus.eu i Hoper łączą siły! Kup bilet na www.hoper.pl i odbierz 5% rabatu wpisując kod HOPER-TANIBUS

Dodatkowo otrzymasz gwarancję zwrotu pełnej ceny biletu w przypadku, gdy zrezygnujesz z podróży nawet do 3 dni przed przejazdem (więcej informacji w regulaminie). Promocja ważna tylko dla przewozów międzynarodowych do 31 lipca 2019 r. Na hoper.pl możesz w prosty sposób wyszukiwać połączenia i rezerwować podróż online.